• Разопаковане на нов телевизор

  • Сглобяване на телевизора за ползване

  • Свързване на телевизора

  • Настройка на телевизора

  • Консултация за използване на телевизора