• Телевизорът е важен за Вас

  • Не искате да счупите телевизора си

  • Налага се да се преместите в нов дом

  • Обаждате се на хамали, които пренасят багажа Ви

  • В новия си дом откривате проблем с ТВ

  • ТВ е счупен

  • Има и друго решение

  • ТВ хамал е за Вас