Общи условия за сервиза за телевизори

//Общи условия за сервиза за телевизори
Общи условия за сервиза за телевизори2020-06-03T10:59:58+03:00

Настоящите общи условия регламентират предоставените услуги от Цифроним ООД за крайни клиенти – бизнес и физически лица. Те са максимално прозрачни и целят да регламентират услугата, която предоставяме. Целта е да можете да разграничите какво можете да очаквате от нашата сервизна услуга и при какви обстоятелства.

Общите условия са разделени в основни секции и подсекции, които се достъпват с клик на компютър или докосване на телефон. При онлайн заявка, Вие трябва да прочетете и да се съгласите с общите условия. Маркирането на опция „Съгласявам се с общите условия на сервиза“, без да сте ги прочели е Ваша отговорност и служи като съгласие с тях.

Общи условия за сервизна дейност на Цифроним ООД

Диагностика и ремонт на LCD / LED / PLASMA телевизори или монитори2017-05-14T00:37:50+03:00

Ние извършваме диагностика до 2 работни дни от приемане на телевизора. Понакога, диагностиката става много бързо, когато проблемът е ясен, но това не винаги е така. След като диагностиката е готова, ние можем да ви дадем срок и цена за ремонт на телевизора.

Срокът за ремонт става ясен едва, след като диагностиката е готова. В зависимост от модела, марката и проблема на телевизора, може да очаквате срок за ремонт между 1 и 14 дни, в зависимост от естеството на проблема. Ако срокът за ремонт ви се стори твърде дълъг, можете да дискутирате опциите с мениджър на сервиза – той може да каже дали може да се подобри нещо по него.

За съжаление, ремонтът на телевизори не е детска игра. Всеки един телевизор има по над 30 индивидуални елемента в него, които могат да дадат проблем. Понякога елементите могат да бъдат възстановени, друг път трябва да бъдат напълно сменени. За срока на ремонт, могат да повлияят следните фактори:

 • Сериозността на повредата / ремонта
 • Частите възстановими ли са или трябва да се поръчат
 • Ако трябва да се поръчат, налични ли са, или се чака доставка от чужбина

Ние от Цифроним гарантираме с името си за направените ремонти. За всеки един отремонтиран телевизор, ние предоставяме минимум 30 дни гаранция за ремонта, който сме направили. В случай, че срещнете повредата след тези 30 дни, пак съветваме да позвъните за да видим какво можем да направим.

Гарантиране на качество на ремонт2017-05-14T01:22:35+03:00

Ние от Цифроним разчитаме на нашето добро име за извършените ремонти. За всеки един ремонт, ние предоставяме гаранция за ремонта. Гаранцията включва безплатно повторно отстраняване на дефекта, ако той се прояви в рамките на гаранционния период.

Гаранцията не включва други дефекти, които може да се появят на телевизора ви и които не са били обект на ремонта, извършен от нас.

Гаранцията отпада в случай, че телевизорът е ремонтиран допълнително, независимо дали е въвлечена тази част, която ние сме ремонтирали.

Ние запазваме правото да оставяме незабележими маркери, с които установяваме дали телевизорът е бил отварян допълнително и ремонтиран. Те няма да пречат на работата на телевизора.

За да се възползвате от гаранцията, необходимо е да позвъните на телефоните от протокола за предаване за да можем да Ви запишем в системата. След това, ние ще се погрижим да проверим и отремонтираме повторно дефекта, който се е проявил.

При някои телевизори има възможност да се удължи гаранцията. За целта, свържете се с колегите от сервиза.

Заплащане на сервизни услуги2017-05-14T01:10:48+03:00

Възможни са няколко начина за плащане на услугата от сервиза – плащане в брой, с карта и по банка. Обърнете внимание, че тези методи са достъпни при плащане в офис. Ако заплащате на екипа за пренос на телевизори, единственият начин е да заплатите в брой, тъй като екипите ни не разполагат с подвижен пос терминал.

Ако желаете да заплатите ремонта на телевизора си с карта, то трябва да дойдете до офиса преди телевизора да бъде доставен на адрес.

Ако желаете да заплатите ремонта на телевизора си по банка, можете да го направите, но трябва да предвидите срока за получаване на средствата по банка. Ако преводът не е постъпил, ние не можем да доставим телевизора Ви.

Тъй като над 95% от клиентите ни предпочитат да се разплащат в брой, ние използваме по подразбиране този начин на плащане. Ако желаете да използвате някой от алтернативните начини на плащане, моля, уведомете колегите от сервиза по телефона за да са подготвени за това.

Всички дължими плащания към сервиз Цифроним се извършват при връщането на телевизора обратно на адрес / взимане на телевизора от офис, с някои изключения:

 • При някое от изключенията за безплатен транспорт /Виж секция транспорт/, екипите могат да поискат заплащането да стане веднага.
 • В случаи с поръчка на части от чужбина, може да бъде поискан 50% депозит от цената на сервизната услуга

След извършване на диагностика, ние известяваме за очакваната цена за ремонта на телевизора. Ако тя не ви устройва и не желаете да ремонтирате телевизора, то следва да се заплати само цената на диагностиката, която сме направили. Цените за диагностика са опоменати в секция „Диагностика“.

Диагностика е услугата по установяването на действителния проблем на телевизора, за да може той да бъде оправен и да се ползва нормално, както и изчисляване на цената за ремонт. Цената за ремонт се изчислява като се вземат предвид очакваните необходими части, труд и всички останали компоненти /бързина, риск и т.н./, върху които ние извършваме бизнес.

Диагностиката е безплатна в случай, че телевизорът постъпва при нас и е получено съгласие за да се осъществява ремонт по него.

В случай, че след направена диагностика и получена цена за ремонт, вие откажете ремонта поради каквато и да е причина, Вие не дължите цената за ремонт, а само такса за извършената диагностика, както следва:

За телевизор х инча – цена за диагностика х лв:

 • до 26 инча –  20лв
 • 26 до 31 инча – 25лв
 • 32 до 41 инча – 30лв
 • 42 до 49 инча – 40лв
 • над 50 инча – 50лв

Ние в Цифроним предоставяме възможност да не ремонтирате телевизора си. В зависимост от повредата, не винаги е рентабилно да се ремонтира телевизора.

Кога можете да се откажете от ремонт:

 • След направена диагностика, преди да бъде започнат ремонт. Ние задължително се обаждаме да Ви известим за цената и срока и Вие преценявате дали желаете да се ремонтира телевизора или не.

Кога се заплаща допълнителна такса / и защо /?

 • Когато вече сте ни известили че желаете да се ремонтира телевизора, ние сме започнали процеса – вложили сме труд и материали. В този случай, ние запазваме правото да начислим допълнителна такса като процент от финалния ремонт на телевизора.
Транспорт при взимане и връщане на телевизор2017-05-14T00:37:27+03:00

Транспортната услуга на Цифроним Сервиз за телевизори за ремонт е безплатна за телевизори, които се намират в рамките на град София /Всички жилищни и индустриални зони до Околовръстен път/.

Цифроним запазва правото си, да откаже или регламентира услугата за безплатен транспорт, без да дава допълнителни разяснения за това на трети страни.

Безплатният транспорт се извършва от оторизирани служители на Цифроним ООД, които носят съответните фирмени маркери, представят се изрично на адрес. По желание на клиента, служителите могат да представят документ за самоличност, като клиентът може да потвърди на някой от сервизните телефони на Цифроним ООД, че това са служители на фирмата.

Безплатният транспорт се извършва в рамките на определен диапазон – напр. Сряда, 12.01 след 16 ч., като Цифроним ООД не отговаря за пропуснати ползи за закъснения или невъзможност за извършване на транспортната услуга поради технически причини /повреда на автомобил, нараняване на член на екипа и т.н./. В такъв случай, колегите от логистика ще уговорят нов час за транспорт в първия удобен момент.

За услугата не се дължат допълнителни средства, когато са налице следните основания:

 • Логистичната услуга не предполага транспортиране на телевизори при повече от един етаж и липса на асансьор. Ако се налага транспортирането да се случи от ет 4. на кооперация без асансьор, следва да заплатите допълнителна такса за пренос на телевизора между етажите от екипа. Таксата се налага, тъй като това забавя допълнително транспортната услуга, както и идеята на услугата не е да се разнасят телевизори на големи разстояния. Ако не желаете да заплатите таксата, но желаете да използвате транспортната услуга – можете да свалите телевизора сами до партерен етаж, и колегите да поемат телевизора от там. Таксата за пренос между етажи без асансьор е описана в ценоразписа по-долу.
 • Логистичната услуга не предполага допълнителни дейности и манипулации за разкачване / освобождаване на телевизора за пренос. Това включва, но не единствено, сваляне от стойки на стена или таван, разглабяне на мебели или други прегради до телевизора, изваждане на телевизор от място, което не може да се достъпи с ръце от нормален човек. Ако са належащи подобни допълнителни дейности, те се таксуват съобразно ценовата листа по-долу.
 • Логистичната услуга не предполага превоз на телевизори извън околовръстен път или други отдалечени с повече от 20 км райони от центъра на София. Ако се налага да се транспортира телевизор от такъв район, то се таксува допълнително, съобразно ценовата листа по-долу.

ЦЕНОВА ЛИСТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

Пренос на телевизор за етаж след първи, по стълби, когато асансьор не е наличен:

 • до 40 инча – 30лв
 • 40 инча и нагоре – 40лв

Освобождаване/монтиране на телевизор на стойка за стена или таван:

 • до 40 инча – 30лв
 • 40 инча вкл до 50 инча – 40лв
 • 50 инча и нагоре – 50лв

Транспортиране на телевизор от/до отдалечен район:

 • 30 лв, които включват транспортиране от локация и връщането до същата локация

Ние се опитваме да транспортираме телевизорите възможно най-бързо, но не винаги това е възможно. За да можем да транспортираме телевизори безплатно, без това да се отразява на ценообразуването ни, трябва да имаме повече от един адрес в посока. Най-често, можем да транспортираме телевизора Ви от/до адрес до 2 работни дни. Ние ще транспортираме телевизора при потвърдена заявка от колега не по-късно от 7 дни от постъпване на заявката. Колегите могат да датат ориентир при обаждане кога може да се осъществи услугата, а в датата на транспорт, ние позвъняваме на нашите клиенти отново, за да сме максимално прозрачни за транспортната услуга.

Ние съобразяваме логистичната дейност спрямо възможностите на нашите клиенти. Ако сте на работа до 18 ч, ние ще направим всичко възможно да транспортираме телевизора в удобен за Вас час. Това не винаги е възможно така, както Вие го планирате, затова ние се съобразяваме с Вашите възможности, но сме ограничени в цялостния график на услугата. Благодарим за разбирането.

Не е голям проблем. Услугата за безплатен транспорт е възможна, ако ние можем да я осъществяваме бързо и ефективно. Ако не можем да доставим телевизора до адреса в рамките на деня, то ние следва да го върнем в сервизната база и разтоварим. Това не е в интерес на никого. В подобен случай, следва да вземете телевизора си лично от сервизната база или да заплатите 20 лв такса за допълнителната работа, която се налага да извършим по товаро-разтоварни работи.

Да, можете, стига да предоставите протокола за приемане с Вас, както и документ за самоличност.

Ние се стремим да сме максимално открити и точни към всички наши клиенти. Ние използваме голямо bubble-wrap (пукащо) фолио при транспортиране на телевизорите, и работим максимално прецизно в сервизната база, за да избегнем козметични дефекти. Въпреки това, няма гаранция за малки драскотини или козметични дефекти при транспорта.

С използването на услугите ни за безплатен транспорт, Вие се съгласявате, че появата на козметични забележки е възможна, в границите на нормалното и не можете да имате претенции към нас за такива.

Ако все пак държите много на външния вид и имате претенции за козметични забележки, Вие следва да заявите това при приемане на телевизора, като ние ще направим подробен опис и детайлни снимки на предавания телевизор и ще го върнем в същия, изряден вид. Допълнителната работа по описа ни струва 30 лв, които следва да заплатите при получаване на телевизора.