Project Description

Цена: 140 лв

Купи онлайн
  • DVB-T и DVB-T2 за ефирна телевизия в България и Сърбия

  • MPEG4 декодиране

  • Full HD поддръжка (1080p), HDMI порт

  • Многоезично меню

  • Dual Thread 750 MHz (2000 DMIPS) Broadcom BCM7362 Processor

  • 256 Nand Flash/ 512MB DDR3 RAM

  • Разширени мрежови функции

  • Уеб приложение за контрол през компютър или смартфон