Цифровата ефирна телевизия (DVB-T, MPЕG4) несъмнено е от полза за опазването и защитата на околната среда. За да докажем това твърдение ще направим анализ на влиянието на аналоговата ефирна телевизия върху околната среда и ще го сравним с влиянието на цифровата ефирна телевизия (DVB-T, MPЕG4).

Аналоговата телевизия вреди на околната среда!

Аналоговата ефирна телевизия се характеризира с много висока мощност на излъчване, а това от своя страна оказва много силно негативно влияние върху хората и растенията. Напоследък все по-често ставаме свидетели на мутирали организми, на неориентирани животни и птици, които са повлияни именно от това силно облъчване. При това възможността за появата на ракови заболявания е много висока.

Ние хората страдаме от това силно облъчване по 2 начина:

  1.    Като организми, които са изложени ежедневно и ежеминутно на него;
  2.    Като се храним с различни растения и животни, които също са били обект на това облъчване.

Освен това аналоговата телевизия черпи голямо количество енергия, за чието създаване се използват природни ресурси, които същевременно биват замърсявани от вредния радиофон.

Цифровата ефирна телевизия (DVB-T, MPЕG4) е с много по-ниско ниво на вредно влияние.

Нейните мощности са наполовина по-малки. В допълнение на казаното дотук, цифровата ефирна телевизия (DVB-T, MPЕG4) консумира много по-малко количество енергия. Това спомага природните ресурси да не се натоварват излишно.

Всички права върху статиите са запазени – Цифроним ООД. При използване на статиите или части от тях, посочването на линк към източника (http://cifronim.com) – е задължително!