[fusion_builder_container hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ hover_type=“none“ link=““ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding=““ dimension_margin=“undefined“ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_text]

Нов план на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане на цифровата ефирна телевизия в България:

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Общ преглед на състоянието, въвеждането и развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)
I.1. Регионална конференция по радиосъобщения – Женева, май 2006 г.
I.2. Политика на Европейски съюз (EС)

II. Наземната цифрова телевизия в държавите-членки на ЕС
III. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T). Цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (План 2012)
III.1. Цели на прехода и въвеждането на наземна цифрова телевизия
III.2. Цел на План 2012

ІV. Състояние на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, предназначен за нуждите на наземното телевизионно радиоразпръскване.
ІV.1. Наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване
ІV.2. Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване

V. Извършени действия от Република България до момента (2008 – 2011 г)
V.1. Нормативна уредба. Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията
V.2. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България – 2008 г. (План/2008)
V.3. Извършени действия
V.4. Практически затруднения и предприети мерки

VI. Етапи, срокове и условия за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)
VI.1. Етапи и срокове за извършване на прехода
VI.2. Условия за извършване на прехода. Взаимоотношения между доставчиците на медийни услуги и предприятията
VI.3. Едновременно радиоразпръскване – наземно аналогово и наземно цифрово – симулкаст (simulcast)

VII. Радиочестотен спектър, предназначен за наземно цифрово радиоразпръскване, ползван от Министерството на отбраната

VІІІ. Изисквания при предоставяне на интерактивни услуги. Системи за условен достъп

ІX. Технически изисквания и специфика на цифровите технологии. (технологични параметри на мрежите)

X. Действия на държавата във връзка с осигуряване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване

X.1. Осигуряване на достъп на крайни потребители до услугата наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
X.1.1. Финансови средства
X.1.2 Механизъм за разпределение на средствата

X.2. Информационна кампания
X.2.1. Финансови средства
X.2.2. Механизъм за разпределение на средствата

XI. Орган по цифровата телевизия

I. Общ преглед на състоянието, въвеждането и развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)

I.1. Регионална конференция по радиосъобщения – Женева, май 2006 г.
На втората заключителна сесия на Регионалната радиоконференция на Международния съюз по далекосъобщения за планиране на наземно цифрово радиоразпръскване, състояла се през 2006 г. в Женева, се подписа Регионалното споразумение Женева 2006 г. С него се утвърди План Женева-06 за въвеждане на наземно цифрово радио- и телевизионно разпръскване в честотните обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz, състоящ се от цифров и аналогов план за разпределение на честотите. План Женева-06 представлява основа на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Заключителните актове на Регионалната радиоконференция за планиране на службите за цифрово наземно радиоразпръскване са утвърдени с Решение № 534 от 6 август 2007 г. на Министерския съвет, в сила от 17 юни 2007 г. Разпоредбите на споразумението влизат в сила от 17 юни 2006 г., когато започва и преходният период, в който може да се излъчва както аналогова, така и цифрова телевизия. За регистрираните в аналоговия план честотни назначения е предвидена защита в рамките на преходния период, с оглед осъществяването на плавно въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Преходният период приключва на 17 юни 2015 г., след което ще остане действащ само цифровият план, а аналоговите назначения се анулират и не са защитени.

I.2. Политика на Европейски съюз (EС)
Институциите на EС – Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия провеждат целенасочена политика за повсеместно въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в държавите-членки още от 90-те години чрез приемане на редица актове в тази област.
В Съобщение COM(2005)204 и резолюция на Европейския парламент от 16.11.2005 г. се препоръчва държавите-членки на Европейския съюз да осъществят до началото на 2012 г. окончателното спиране на наземната аналогова телевизия.
В Заключения на Съвета на ЕС от м. декември 2005 г. относно ускоряване на прехода от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване, държавите-членки се приканват да приключат този процес до 31 декември 2012 г.
През 2007 г. в своя резолюция от 13.11.2007 г. Европейският парламент поддържа становището, че успешното преминаване в най-кратки срокове от наземно аналогово към наземно цифрово радиоразпръскване трябва да е приоритет и изразява безпокойството си във връзка с възможното закъснение по отношение спазването на крайния срок – 2012 г.
Със Съобщение COM(2009)586 окончателен , държавите-членки, които още не са приключили цифровия преход се приканват да потвърдят поетия ангажимент за ефективно изключване на наземното аналогово телевизионно разпръскване, като приемат предложения краен срок за Европейския съюз, 1 януари 2012 г., и предприемат необходимите подготвителни мерки.
Съгласно Препоръка 2009/848/ЕО държавите-членки следва да предприемат всички необходими технически мерки, за да се гарантира, че всички услуги за наземно телевизионно разпръскване ще се предлагат чрез цифрова технология на предаване и ще прекратят използването на аналогова технология на предаване на тяхната територия до 1 януари 2012 г.
В COM(2010) 471 окончателен се предвижда до 1 януари 2013 г. държавите-членки да предоставят радиочестотния обхват 800 MHz (радиочестотната лента 790-862 MHz) за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО и по-специално в съответствие с разпоредбите на Решение 2010/267/ЕС . В тези държави-членки, в които изключителни национални или местни условия биха попречили на разполагаемостта на тази честотна лента, Европейската комисия може да разреши специфични дерогации до 2015 г. Предвид затрудненията, които България изпитва с освобождаването на този обхват, българската страна въведе текст в проекта на решение, съгласно който първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър не засяга правото на държавите-членки да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната, като държавата-членка може да продължи да използва спектъра за тези цели, докато системите, съществуващи във въпросната радиочестотна лента, излязат от експлоатация.
От своя страна Европейският институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и Европейският съюз по радиоразпръскване (EBU) са публикували голям брой документи (стандарти, спецификации, препоръки и др.) по отношение на параметрите и начините за използване на апаратните и програмни технически средства за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

II. Наземната цифрова телевизия в държавите-членки на ЕС
В Европа процесът на цифровизация на наземното телевизионно радиоразпръскване стартира още през 1998 г. и следва различен ход в отделните страни. В някои държави преходът протича стъпаловидно, като например в Швеция е имало 5 фази между 2005 г. и 2007 г., или във Великобритания – 14 заключителни фази от 2008 г. до 2012 г. в различните региони. В други случаи цялата страна преминава към наземно цифрово радиоразпръскване наведнъж, като примери за това са Финландия през септември 2007 г. или Словения през декември 2010 г.
Към края на 2011 г. в 17 държави-членки на ЕС преходът към наземна цифрова телевизия е приключил и всички аналогови предаватели са изключени. Преходът е факт също така в Швейцария, Хърватия и Норвегия, които не са членки на ЕС. В други седем страни – Унгария, Ирландия, Литва, Португалия, Словакия и Великобритания напредъкът е значителен и се очаква преходът да приключи през текущата 2012 г. От държавите-членки на ЕС най-изоставащи са България (1 септември 2013 г.), Гърция (2013 г.), Полша (2013 г.) и Румъния (2015 г.).
Съседните на България страни са планирали следните дати за изключване на аналоговите предаватели: Сърбия – 2012 г., Румъния 2015 г. (възможно е да се смени с 2013 г.), Гърция 2013 г., Македония – 2013 г., Турция 2014 г. (датата е записана в закона за медиите от 2011).
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в европейските държави се осъществява по няколко успешни сценария, в съответствие с три основни типа пазарни условия:
√ Пазари със силно проникване на аналогова кабелна телевизия – Бенелюкс, Германия, Австрия, Скандинавските страни;
√ Пазари със силно развитие на наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – Великобритания, Гърция, Португалия;
√ Пазари със силно развитие на наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване и предлагане на платена наземна аналогова телевизия – Франция, Испания, Италия.
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в отделните държави-членки на ЕС към началото на 2012 г. е представено в Приложение 1.

III. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T). Цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (План 2012)

III.1. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване
Главна цел при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.
Преходът от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия има и няколко допълнителни цели:
√ да осигури свободен достъп до цифровите версии на обществените и търговски доставчици на аудиовизуални медийни услуги;
√ да запази тези зрители, които и в момента приемат наземно телевизионен сигнал;
√ да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал, като поне 30% от семействата (домакинствата) в Република България да бъдат информирани и/или да имат техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. По този начин няма да се допусне доминиране на кабелното и спътниковото разпространение на телевизионни програми, като се отчита принципа за технологична неутралност.
Във всички случаи приемането чрез наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване трябва да е алтернатива на приемането от спътникови и кабелни мрежи по следните показатели:
 цена – за да се запазят настоящите зрители и особено за да се привлекат нови зрители; програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са свободни (некриптирани) и съответно безплатни за приемане. В случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия етап техният брой да е ограничен;
 атрактивност на програмите – препоръчва се от европейските държави, преминали вече към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Възможен подход е в националните програми да се предават и местни програми;
 допълнителни услуги – по този параметър наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване трудно се конкурира със цифровите кабелни мрежи и IPTV, особено при цифровизиране на кабелните мрежи;
 мобилно приемане и портативно приемане в сгради – сферата, в която наземната телевизия е без конкуренция.

Конкретните задачи на прехода са:
√ Своевременно информиране на населението, с ясна и ефективна кампания, относно предимствата на наземното цифрово радиоразпръскване и начините за приемането му;
√ Осигуряване на достъп на населението до програми, разпространявани чрез наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване;
√ Осигуряване на възможност за снабдяване на населението с крайни декодиращи устройства.

III.2. Цел на План 2012
Основната цел на План 2012 е да осигури предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно излъчване, като към 1 септември 2013 г. България да е преминала изцяло към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, което ще осигури постигането на целите на прехода по III.1, към момента на преустановяване на наземното аналогово излъчване, считано от 1 септември 2013 година. Планът включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, както и мерки за подпомагане на социално слаби лица и семейства за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни програми. В Плана се предвиждат действия за ефективно и навременно информиране на населението относно въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.

ІV. Състояние на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, предназначен за нуждите на наземното телевизионно радиоразпръскване

ІV.1. Наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване
За нуждите на съществуващите мрежи за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в настоящия момент се използват честоти в III VHF (174-230 MHz, т.е. 7 телевизионни канала с широчина на лентата 8 MHz), IV (470-574 MHz, т.е. 13 телевизионни канала с широчина на лентата 8 MHz) и V (574-862 MHz, т.е. 36 телевизионни канала с широчина на лентата 8 MHz) UHF телевизионни обхвати.
За изграждане на мрежата на Българската национална телевизия са направени 668 честотни назначения, от които 78 в ІV и V телевизионни обхвати за БНТ 1 и 15 честотни назначения в ІV и V телевизионни обхвати за регионални програми. За изграждане на мрежата на „БТВ Медиа Груп” ЕАД са направени 672 честотни назначения, от които 664 в ІV и V телевизионни обхвати. За изграждане на мрежата на „Нова Броудкастинг Груп” АД са направени 215 честотни назначения в ІV и V телевизионни обхвати. За изграждане на мрежи за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с местно покритие са направени 118 честотни назначения, от които 117 в ІV и V телевизионни обхвати.
От възможните, общо 49 телевизионни канала в IV и V UHF телевизионни обхвати 26 са заети от Министерството на отбраната, а именно канали 22, 23, 25, 36-38, 43-47, 53-56, 58-63, 65-69. Част от тези 26 телевизионни канала могат да се използват за определени населени места, след съгласуване с Министерството на отбраната.

ІV.2. Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
Съгласно план Женева 2006 г. за нуждите на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване се използват честоти в III, IV и V телевизионни обхвати.
За Република България е осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане на 10 мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национално покритие, 31 мрежи с регионално покритие и 26 мрежи с регионално покритие за територията на градовете София, Пловдив и Варна.
Необходимо е да се подчертае, че радиочестотният спектър за наземно аналогово и за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е един и същ. Ресурсът е един, поради което произтичат и трудностите при стартиране на наземното цифрово радиоразпръскване, докато все още не е преустановено аналоговото излъчване. За условията в България този проблем е съществено изразен.
Предвид проблемите с освобождаването на част от необходимия честотен ресурс от страна на Министерството на отбраната и с оглед разпоредбата на § 209, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за още една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, реализирането на мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с регионален обхват към момента е необосновано, от гледна точка на наличния честотен ресурс.
В допълнение към горното, поради определянето на радиочестотната лента 790-862 MHz (обхват 800 MHz) за цифров дивидент и бъдещото използване на тази лента в съответствие с хармонизираните технически условия, установени с Решение 2010/267/ЕС, една част от мрежите, с национално и регионално покритие, за наземно цифрово радиоразпръскване, за които първоначално в План Женева-06 са защитени честоти, няма да могат да се реализират.

V. Извършени действия от Република България до момента (2008 – 2011 г.)

V.1. Нормативна уредба. Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗИД на ЗРТ) (обн. ДВ, бр. 14 от 2009 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) (обн. ДВ, бр. 17 от 2009 г.), се създадоха условия за реално стартиране на процеса за преминаване от наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

V.2. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България – 2008 г. (План/2008)
План/2008 е приет с решение по т. 24 от Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2008 г. План/2008 е изменен и допълнен с решение по т. 35 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 19 март 2009 г. и с решение по т. 13 от Протокол № 51 от заседание на Министерския съвет на 30 декември 2009 г.
В План/2008 са подробно описани както политиката и документите на Европейския съюз в областта на въвеждането и развитието на цифровата телевизия, така и състоянието на прехода в отделните държави-членки на ЕС, към момента на изготвянето и приемането му. Посочени са предимствата на цифровата технология пред аналоговото радиоразпръскване. Описано е състоянието на ограничения ресурс-радиочестотен спектър в Република България към 2008 г.
В План/2008 са уредени основни принципи, въз основа на които следва да се осъществи преходът, поставени са стратегическите основи за изграждане на DVB-T мрежите, план-графикът за стартиране на цифровото излъчване на програмите на „островен” принцип, изключването на аналоговите предаватели и срока за преустановяване на аналоговото излъчване – 31 декември 2012 г.
С оглед осигуряване на условия за достъп до услугите на лица със слухови и зрителни увреждания, през 2008 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи (приети с Решение на КРС № 2102 от 8 октомври 2008 г., обн., ДВ, бр. 96 от 2008 г.).

V.3. Извършени действия
В изпълнение на законовите задължения и в съответствие със законовите разпоредби и предвиденото в План/2008, през 2009 г. и 2010 г. са организирани, проведени и приключени три конкурсни процедури. Вследствие на тях са издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър за общо шест мрежи с национален обхват – две мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори и една мрежа за радиоразпръскване на програми на обществени радио- и телевизионни оператори по първата фаза съгласно План/2008, както и три мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори по втората фаза съгласно План/2008.
За предприятието на трите мрежи по втората фаза на План/2008 правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, както и задълженията, произтичащи от ползването му, възникват след освобождаването на същия от предприятията, осъществяващи наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие.
В съответствие с поетите в хода на конкурсните процедури от предприятията ангажименти в издадените разрешения бяха заложени етапите и сроковете за изграждане на мрежите, така както са описани в План/2008.
Към момента е в ход изграждането на трите мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване по първата фаза на План/2008. Условия за стартиране на втората фаза от прехода са успешното приключване на първата и освобождаването на спектъра, предоставен на предприятия за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване и заетия спектър от Министерството на отбраната.

V.4. Практически затруднения и предприети мерки
Предвид ограничения наличен свободен ресурс – радиочестотен спектър и необходимостта от осигуряване на алтернативен ресурс, свързан с периода на т.нар. „симулкаст“, както и във връзка с разрешаването на други практически проблеми, възникнали в хода на прехода беше създадена междуведомствена работна група за преразглеждане на План/2008 и относимата нормативна уредба, уреждаща прехода.
Междувременно, във връзка с транспониране на последните изменения на регулаторната рамка за електронни съобщения на ЕС бе подготвен, приет и обнародван ЗИД на ЗЕС (ДВ, бр. 105 от 29.12.11 г.). В закона залегнаха разпоредби, включително крайна дата за изключване на аналоговата телевизия и срок за разработване и приемане от Министерския съвет на настоящия план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, който включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T).

VI. Етапи, срокове и условия за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)

VI.1. Етапи и срокове за извършване на прехода
ПЪРВИ ЕТАП:
А. Мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода на едновременното излъчване) осигуряване на покритие на 95% от населението на Република България за едната от мрежите за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори с национален обхват.
Другата мрежа по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС осигурява покритие на най-малко 85% от населението на Република България към 1 септември 2013 г. (датата на изключване на аналоговия сигнал).
Б. Мрежа за радиоразпръскване на програми на обществени оператори с национален обхват по § 89 от ПЗР към ЗИД на ЗРТ
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода на едновременното излъчване) осигуряване на покритие на 95% от населението на Република България

ВТОРИ ЕТАП:
А. Мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори с национален обхват по §5а, ал. 2 от ПЗР на ЗЕС
Съгласно разрешението, издадено на предприятието, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, с отлагателно условие, правото на ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, както и задълженията, произтичащи от ползването му, възникват след освобождаването на същия от предприятията, осъществяващи наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване и Министерството на отбраната;
• До 9 месеца от момента датата на възникване на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър осигуряване на покритие на 65% от населението на Република България окончателното преустановяване на наземното аналогово радиоразпръскване;
• До 18 месеца от датата на възникване на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър осигуряване на покритие на 85% от населението на Република България.

Б. Мрежа за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 209, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС
С цел да се стимулира конкуренцията и да се предостави възможност за включване на нов участник в процеса на цифровизация на ефира, по реда на Закона за електронните съобщения се открива конкурсна процедура за избор на ново предприятие, на което да се издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.
• Правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, както и задълженията, произтичащи от ползването му, възникват след освобождаването на ресурса;
• До 9 месеца от датата на възникване на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър осигуряване на покритие на 65% от населението на Република България;
• До 18 месеца от датата на възникване на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър осигуряване на покритие на 85% от населението на Република България.

В Приложение № 2 към Плана е посочен предвидения радиочестотен ресурс за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, който следва да бъде усвоен през двата етапа на прехода.

VI.2. Условия за извършване на прехода. Взаимоотношения между доставчиците на медийни услуги и предприятията
Предвид наличния свободен радиочестотен ресурс, планираният Втори етап на прехода може да бъде осъществен, когато бъде освободен спектър, предоставен на предприятия за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие. В тази връзка в Първия етап на прехода на предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, е наложено „must-carry” задължение за радиоразпръскване на програмите на тези предприятия. В Закона за радиото и телевизията (§ 37 и § 37а от ПЗР към ЗИД на ЗРТ) са посочени условията, на които следва да отговарят телевизионните програми, за да имат право на задължително разпространение чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват. След разглеждане на фактическите обстоятелства компетентният орган в областта на медийните услуги, съгласно ЗРТ – Съветът за електронни медии е постановил, че доставчиците на линейни аудио-визуални медийни услуги и създаваните от тях телевизионните програми, за които законът предвижда задължително разпространение през Първия етап са, както следва:

1. БТВ Медиа Груп ЕАД – програма „Б ТВ“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
2. Нова Броудкастинг Груп АД – програма „Нова телевизия“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
3. БТВ Медиа Груп ЕАД – програма „bTV Action“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
4. ТВ Седем ЕАД – програма „TV 7“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
5. България Он ЕР – програма „Bulgaria On Air“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
6. Дарик Радио АД – програма „Дарик Радио и Телевизия (DRT)“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
7. Балкан Българска Телевизия ЕАД – програма „BBT“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ.

По силата на § 37а, ал. 2 от ПЗР ЗИД на ЗРТ, по отношение на доставчиците на линейни медийни услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД и “Нова Броудкастинг Груп” АД се предвижда задължение за предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на първия етап на прехода, да разпространява задължително още по две програми на доставчик.
Програмите, лицензирани по реда на ЗРТ, се разпространяват въз основа на договор между доставчика на линейната медийна услуга и предприятието, което притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съгласно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България. В случай че доставчикът, който следва да бъде разпространяван по силата на задължение, произтичащо от закона, и предприятието не постигнат съгласие за условията на разпространение, всяка от страните има право да поиска определяне на тези условия от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за регулиране на съобщенията, като се отчете и мнението на Комисията за защита на конкуренцията. Това е възможно да стане и по реда на ЗЕС, регламентиращ взаимодействието между Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията, въз основа на правила, приети с решения на двете комисии. Становището на СЕМ се отчита в рамките на съвместни работни групи между Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията, които могат да се създадат съгласно ЗЕС.
Цената за наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е равна или по-ниска от тази, заплащана за наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване. Изискването е свързано с технологията на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, която използва по-ефективно ограничения ресурс – радиочестотен спектър, като позволява на една честота да се разпространяват няколко програми. Особено важно за успешната реализация на плана е да се спазва принципа на равно и справедливо третиране на телевизионните оператори при запазване на ефективната конкуренция между тях.
Съгласно преходните и заключителни разпоредби от ЗЕС предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространяващо програмите на Българското национално радио и Българската национална телевизия, се задължава да осигури разпространението на тези програми въз основа на договори при цени, покриващи необходимите разходи за тази дейност, при печалба, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност.
При непостигане на съгласие за цените между предприятието, което ще разпространява обществените радио- и телевизионни оператори и Българското национално радио и Българската национална телевизия, цените се определят от Комисията за регулиране на съобщенията.
В съответствие със ЗРТ, основните принципи, които спазва всяко предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения, за предоставяне чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, като осигурява достъп за разпространение на радио- и/или телевизионни програми са:
1. обективност;
2. справедливост;
3. недискриминация;
4. равнопоставеност.

VI.3. Едновременно радиоразпръскване – наземно аналогово и наземно цифрово – симулкаст (simulcast)
Цели на провеждане на фаза на едновременно радиоразпръскване (симулкаст):
Фазата на едновременното радиоразпръскване (симулкаст) ще предостави достатъчно време на всички потребители да се запознаят с предимствата и условията на наземното (ефирното) цифрово телевизионно радиоразпръскване, както и да предприемат мерки за осигуряване на приемането на цифровия сигнал.
Едновременното излъчване започва след осигуряване на 95 % покритие на населението от търговската и обществената мрежа по Първия етап.
Периодът на съвместна работа на предавателите за наземно аналогово и наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се ограничава до шест месеца. След изтичането на този срок предавателите за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в обхвата на териториално покритие на „острова” се изключват. Периодът за едновременното наземно аналогово и цифрово телевизионно радиоразпръскване започва от 1 март 2013 г., едновременно във всички „острови“. Периодът и графикът за спиране на аналоговите предаватели ще бъдат изготвени от Органа по цифровата телевизия, по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията, като процесът на поетапно изключване на аналоговите предаватели се извършва за не по-малко от 45 дни.
Доставчиците на търговски медийни услуги, създаващи телевизионни програми, задължителни за разпространение, предоставят програмите си на предприятието и сключват договор с него, както следва:
√ За програмите по § 37 и § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ, като договорите се подписват не по-късно от 31 януари 2013 г.;
√ За програмите по §37а, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ договори между доставчиците на медийни услуги и предприятието се подписват до 30 юни 2013 г.
Обществените доставчици на медийни услуги, създаващи радио- и телевизионни програми, задължителни за разпространение, предоставят програмите си на предприятието и сключват договор с него, както следва:
√ За програмите по § 35, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ, като договорите се подписват най-късно до 31 януари 2013 г.
√ За програмите по §35, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ договори между доставчиците на медийни услуги и предприятието се подписват до 30 юни 2013 г., в зависимост от наличното съдържание.
С оглед практическото осъществяване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово излъчване и гарантирането на съвместната работа на аналоговите и цифровите предаватели в рамките на „simulcast” периода при наличие на вредни смущения, когато е необходимо и при възможност се предоставя друг ограничен ресурс – радиочестотен спектър за излъчване на радиосъоръженията за наземно аналогово радиоразпръскване от мрежите с национално покритие за съответните зони на обслужване. Индивидуално определеният радиочестотен спектър се предоставя чрез изменение на разрешенията на предприятията, без да се дължат такси на Комисията за регулиране на съобщенията, в срок до 1 юни 2012 г.
В случай че предприятията не предприемат действия по усвояване на новия ограничен ресурс – радиочестотен спектър в срока, определен от компетентния орган, те губят правото за ползване на радиочестотен спектър за съответната предавателна станция. При наличие на вредни смущения, засягащи аналогови предавателни станции на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на територията на съответен град (местни), издадените разрешения се прекратяват.
Заплащане за излъчването на програмите на телевизионните оператори чрез мрежите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се дължи след датата на изключване на аналоговото излъчване за цялата страна.
На 1 септември 2013 г. всички предаватели за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване окончателно преустановяват излъчването.
След окончателното преустановяване на наземното аналогово излъчване, в зависимост от наличието на заявен интерес или по инициатива на компетентния регулаторен орган ще се даде право на ползване на защитения в план Женева 2006 г. свободен радиочестотен ресурс за мобилни приложения, разширяване обхвата на MHP-базираните услуги или паневропейски услуги, в съответствие с политиката на Европейския съюз за усвояване на т.н. „цифров дивидент“.

VII. Радиочестотен спектър, предназначен за наземно цифрово радиоразпръскване, ползван от Министерството на отбраната
От възможните общо 49 телевизионни канала в IV (470-574 MHz) и V (574-862 MHz) UHF телевизионни обхвати 26 са заети от Министерството на отбраната (МО), а именно канали 22, 23, 25, 36-38, 43-47, 53-56, 58-63, 65-69. Част от тези 26 телевизионни канала могат да се използват за определени зони на обслужване, както и в отделни райони на страната след съгласуване с МО

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]