В тази статия ще направим опит за описване на всички видове стойки за стена, на които бихте могли да закачите своя телевизор. Всеки вид стойка за стена е подходящ при различни условия и за различни телевизори – размери и тегло.

Най- просто казано стойките за стена се делят на неподвижни и регулируеми, когато говорим за характеристиката движение.

Друг вид деление може да бъде с рамо и без рамо когато говорим за характеристиката отдалеченост от стената.

Неподвижни стойки за стена

Тези стойки за стена обикновено са без рамена, с които да изтеглите телевизора напред. Неподвижните стойки служат за поставяне на телевизора на стена като картина. Телевизорът е напълно неподвижен – не се върти и не се накланя.

Такива стойки са за предпочитане, когато искате телевизорът да не се движи и в същото време да стои плътно до стената. Така телевизорът ще стои елегантно и просто на стената. Освен това тази стойка може да бъде поставена в секция и телевизорът да е като вграден.

Недостатък при този тип стойка е липсата на възможност за лесна работа с буксите на гърба на телевизора. Затова при поставяне на телевизора на такава стойка, е необходимо да предвидите свързването преди да поставите телевизора или да използвате букси с ъглов 90 градусов накрайник.

Регулируеми стойки за стена

Този тип стойка са точната противоположност на неподвижните стойки за стена. С такава стойка можете да очаквате, че телевизорът, който закачите на тази стойка, ще може да се върти и/или да се накланя. По този начин телевизорът ще може да бъде поставен на едно място, а да се гледа от друга посока.

Тези стойки могат да бъдат само с наклон или да са с наклон и с възможност за въртене наляво и надясно. Обикновено, когато се въртят те са минимум с едно рамо и така можете да нагласите телевизора в посока различна от централната. Когато са само с наклон тези стойки много наподобяват неподвижните стойки, тъй като нямат рамена, но имат възможност за корекция на ъгъла, от който се гледат.

Предимствата на такава стойка са много, като например:

– можете лесно да работите с буксите на гърба на телевизора, особено ако вземете стойка с възможност за въртене
– предоставят възможност за ъглово поставяне на телевизора
– можете да изнесете телевизора напред така, че да е по- близо до вас или просто да преодолее пречка пред погледа ви
– ако помещението е голямо можете да го въртите към желания край за гледане
– обикновено имат възможност за прибиране на кабелите към стойката, за да не са разпръснати
– дават възможност за вграждане и изнасяне напред и прибиране назад

Регулируема стойка за стена без рамо

Стойките за стена, които са регулируеми, но без рамо ви позволяват само да накланяте телевизора напред и назад. Тези стойки са много близки по вид и функции до неподвижните стойки, но все пак малко или много улесняват работата с буксите на гърба на телевизора.

Регулируема стойка за стена с рамо

Този тип стойки се характеризират с голяма маневреност. Ако поставите телевизора си с такъв тип стойка за стена, вие може да очаквате, че телевизорът ще може да се върти наляво и надясно, ще може да го накланяте напред и назад. Въобще с такава стойка, вие ще можете напълно да движете телевизора и да имате пълна свобода на действие с него.

При този тип стойка имате всички предимства на регулируемите стойки, а именно:

  • въртене наляво и надясно с цел да промените мястото, от което може да се гледа телевизора
  • поставяне на телевизора в ъгъл
  • вграждане на телевизора с възможност за прибиране и изваждане напред
  • преодоляване на пречки по посока на гледане