Преход от хоризонтална поляризация на телевизионното излъчване към вертикална:
Какво трябва да знаем и как да се подготвим:
Прехода към вертикална поляризация на телевизионното излъчване е опосредстван от прехода към цифрова ефирна телевизия, т.е. цифровизация на телевизията. Прехода се осъществява в периода май-октомври 2012г. и е важна крачка към преминаването към цифрова ефирна телевизия. Този преход от хоризонтална към вертикална поляризация обхваща цялата страна. След него всички телевизионни кули излъчват във вертикална поляризация. До периода на изключване на аналоговата телевизия както и едновременното излъчване на цифрова и аналогова ефирна телевизия се осъществява чрез вертикална поляризация и на двата сигнала.
Какво трябва да знаем и как да се подготвим:
  • За да приемаме по-качествен образ трябва да обърнем антените си на 90 градуса както е показано на снимките по-горе така, че елеметите на антените да са перпендикулярни на земята.
  • Не всички антени стават както за вертикална така и за хоризонтална поляризация. Можете да опитате да смените поляризацията, но ако образа не се подобрява трябва да си закупите нова антена.
  • Вертикалната поляризация предлага по-добър прием в по-отдалечени места от предавателя, както и на трудно достъпни места – около високи блокове и т.н.
  • Ако притежавате стайна антена трябва да я завъртите на 90 градуса както е паказано на снимките по-горе за външните антени. Не всички вътрешни антени са приложими за вертикална поляризация затова отново се налага да опитате и да видите има ли промяна в качеството на приемания сигнал.
  • Преходът към вертикална поляризация на излъчване засяга само антените без телевизорите и приемниците. Единственото, което трябва да се направи е да се завърти антената на 90 градуса без допълнителни настроики на телевизора или приемника!

Всички права върху статиите са запазени – Цифроним ООД. При използване на статиите или части от тях, посочването на линк към източника (http://cifronim.com) – е задължително!