Цифровизация на телевизията

Цифровизация на телевизията в България - същност, необходимост, ползи за обществото и потребителите:

  • цифровизация, цифрова ефирна телевизия, декодер, приемник, симулкастЦифровизацията на телевизията е бавен и плавен процес на преминаване от аналогово ефирно излъчване към цифрово. Към днешна дата, както всички знаем ефирната телевизия официално е аналогова. Тя може да се хваща с обикновена антена без допълнителни устройства. Аналоговата ефирна телевизия обаче е към края на живота си. В края на този процес, който е заложен за 1 септември 2013 г., цифровата ефирна телевизия ще е заменила изцяло аналоговата ефирна телевизия.
  • ЕС е приел резолюция, с която се задължават всички членки на съюза да цифровизират националния си ефир до 2012 г. Голяма част от държавите членки завършиха този процес. Тази резолюция не е приета случайно. Целта и е да подобри качеството на телевизията във всяка страна като намали използването на радио- честотния спектър, за да се намали облъчването и да даде на потребителя достъп до нови  по- качествени услуги.
  • В Западна Европа страните, които осъществяват този преход, предвиждат така наречения симулкаст период. През този период работят едновременно аналогова ефирна телевизия и цифрова ефирна телевизия. Той е направен с цел прехода от аналог към дигитално излъчване да бъде плавен и по-лесно поносим от потребителите.
  • У нас също се предвижда период на симулкаст - едновременно излъчване и по двата стандарта за период от 6 месеца - между 1.3.2013 и 1.9.2013 г.. Целта е всички да имат време да се запознаят какъв приемник (декодер) трябва да се закупи, за да гледат цифрова ефирна телевизия. През периода на симулкастта правителството провежда широка информационна кампания, с която да запознае гражданите с ползите от процеса на цифровизация на телевизията. Освен да ги запознае с ползите, целта на информационната кампания е да осведоми всеки гражданин, че ако иска да гледа ефирна телевизия това ще е възможно само чрез тунер за цифрова ефирна телевизия.
  • За социално слабите граждани на страната, правителството е подсигурило средства за закупуване на декодери, за да не останат без възможност да гледат ефирна телевизия.
  • Друга роля на правителството и в частност на СЕМ е даването на т.нар мъст енд кери лицензии. Тези лицензии са за ефирните аналогови телевизии, които се излъчват в момента. Настоящите ефирни телевизии, излъчвани аналогово, ще се "качат" на мултиплексите с предимство пред другите кабелни телевизии. С началото на цифровизацията в Бългалия ще може да се гледат с цифрово качество най- популярните български телевизии без да плаща месечни такси и без абонамент.

Вижте пълния списък от предлаганите от Цифроним декодери (приемници) - http://www.cifronim.com/цифрови-приемници.html

Всички права върху статиите са запазени - Цифроним ООД. При използване на статиите или части от тях, посочването на линк към източника (http://cifronim.com) - е задължително!